Servicevilkår

Servicevilkår

Vilkår for Glostrup-Bowling.dk tjenester

GODKENDELSE AF VILKÅRENE

Velkommen til Glostrup-Bowling.dk elektroniske shoppingside, leveret af Glostrup-Bowling.dk. og alle helejede datterselskaber af Glostrup-Bowling.dk (“vi” eller “os”).

Disse brugsbetingelser (“TOU”) regulerer din brug af de tjenester og indhold, der tilbydes af os gennem Glostrup-Bowling.dk. Ved at bruge Glostrup-Bowling.dk DK accepterer og accepterer du at være bundet af brugsbetingelserne. Hvis du ikke er enig i vilkårene for brug eller ændringer i dem, bør du afbryde din brug af Glostrup-Bowling.dk.

Betingelserne for brug kan blive opdateret af os fra tid til anden med eller uden varsel til dig. Du bør gennemgå brugsbetingelserne regelmæssigt for ændringer af disse vilkår.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle nye funktioner eller forbedringer eller udgivelser af nye funktioner til tjenesten underlagt brugsbetingelserne. Din brug af en bestemt Glostrup-Bowling.dk Service kan også være underlagt retningslinjer og politikker, der gælder for sådanne tjenester, som kan blive offentliggjort og ændret af Glostrup-Bowling.dk DK fra tid til anden. Alle sådanne retningslinjer og politikker er inkorporeret ved henvisning i brugsbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem brugsbetingelserne og eventuelle retningslinjer eller politikker, vil brugsbetingelserne have forrang.

BRUGERENS REGISTRERINGSPLIGT

Når du opretter dig som bruger af tjenesten, forpligter du dig til a) kun at give sandfærdige og korrekte oplysninger om dig selv på tilmeldingsformularen til tjenesten (loginoplysninger) og b) gemme og opdatere loginoplysningerne, så de forbliver sande og korrekte. .

Du skal være mindst 16 år. Hvis du ikke er myndig i det land, hvor du bor, skal din forælder eller værge fuldføre registreringen for dig.

Hvis du afgiver falske, forkerte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis Glostrup-Bowling.dk DK har rimelig grund til at stille spørgsmålstegn ved sandheden af ​​de oplysninger, du har givet, forbeholder Glostrup-Bowling.dk DK sig retten til at suspendere eller begrænse din adgang til kontoen eller nægte dig brug af tjenesten (eller enhver del heraf).

Glostrup-Bowling.dk KONTO, ADGANGSKODE OG DATASIKKERHED

Når du tilmelder dig tjenesten, vil du modtage en adgangskode og et brugernavn tilsendt via e-mail. Du bør holde din adgangskode og dit brugernavn hemmeligt. Du er ansvarlig for alt, hvad der sker med din adgangskode og på din konto. Hvis du opdager uretmæssig brug af din adgangskode eller konto eller andre brud på datasikkerheden, skal du straks rapportere dette. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte sikkerhedsforskrifter.

PERSONBESKYTTELSE HOS Glostrup-Bowling.dk

Vores privatlivsbeskyttelse gælder for de oplysninger, du giver ved tilmelding, samt visse andre oplysninger om brugerne. Mere information om vores privatlivsbeskyttelse kan findes på Privatlivspolitik.

Du accepterer, at vi kan få adgang til dine kontooplysninger og det indhold, du har uploadet, lagring eller visning af disse oplysninger, og at vi kan videregive oplysningerne til: a) vores tilknyttede selskaber for at sikre, at indholdet bruges globalt og effektivt; b) at administrere din konto korrekt og i overensstemmelse med vores normale procedurer; og c) hvis det anses for nødvendigt at gribe ind, gemme, videregive eller videregive oplysningerne, enten fordi det er påkrævet ved lov eller på anden måde, så vi kan: (i) handle som krævet af en juridisk proces; (ii) overvåge vilkårene for brug; (iii) reagere på påstande om, at indholdet krænker tredjeparters rettigheder; (iv) besvare en kundeserviceanmodning fra dig; eller (v) beskytte Tjenesten, dens brugere og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

PRODUKTER OG LEVERING

Alle produkter, der vises på Glostrup-Bowling.dk DK, sælges af uafhængige forhandlere. Glostrup-Bowling.dk DK er hverken køber eller sælger af disse varer. Glostrup-Bowling.dk DK giver platformen, der giver sælgere og købere mulighed for at gøre forretninger.

Alle købsaftaler vedrørende disse tredjepartsprodukter er således helt én ting mellem kunden og sælgeren.

Glostrup-Bowling.dk DK er ikke part i aftalen og påtager sig intet ansvar for aftalen eller noget relateret til aftalen. Vi gør vores bedste for, at de produkter, du køber via Glostrup-Bowling.dk DK, er af god kvalitet, at de følger alle relevante regler og krav, og at de i enhver henseende overholder produktbeskrivelsen på Glostrup-Bowling.dk DK.

Vi overvåger vores sælgeres leveringsprocesser og vores kunders anmeldelser af produkter, de har købt via Glostrup-Bowling.dk DK, men vi har ingen direkte kontrol over hvert produkt eller levering af produkter, der sælges via Glostrup-Bowling.dk DK.

Vi accepterer din betaling som mellemmand til sælger, og vi forpligter os også til at tilbagebetale penge på vegne af sælger, hvis du er berettiget til det. Din betaling vil blive behandlet af Glostrup-Bowling.dk DK eller et helejet datterselskab af Glostrup-Bowling.dk DK og sendt af os til den eller de relevante detailhandlere for at afvikle din gæld til hver enkelt forhandler.

Mere detaljerede instruktioner kan findes i afsnittene på Glostrup-Bowling.dk DK-hjælpesider, der vedrører produkter og levering.

Instruktionerne kan ændres, uden at du får besked, men du kan også få besked.

Du forstår og accepterer, at instruktionerne er en del af disse brugsbetingelser.

Produktgarantier gælder for specifikke produkter, og er således tilgængelige med det pågældende produkt eller hos forhandleren.

FØLG LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER

Du forpligter dig til at overholde lokale love og regler, der regulerer adfærd i elektroniske miljøer, godkendt indhold og offentliggørelse af teknisk information fra dit hjemland.

INGEN GENSALG AF TJENESTEN

Plagiat, kopiering, salg eller videresalg af tjenesten eller dens indhold, helt eller delvist, er forbudt.

ÆNDRINGER I SERVICE

Vi forbeholder os retten til at ændre tjenesten eller annullere tjenesten eller en del af den til enhver tid, midlertidigt eller permanent, til enhver tid uden forudgående varsel. Vi har intet ansvar over for dig eller nogen tredjepart for ændringer i, afbrydelse af eller ophør af tjenesten.

LINKS

Nogle links på Glostrup-Bowling.dk websted kan føre til tredjepartswebsteder. Da disse er helt uden for Glostrup-Bowling.dk kontrol, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for adgang til disse eksterne websteder eller informationskilder, at vi ikke understøtter sådanne websteder eller informationskilder eller de materialer eller tjenester, der er tilgængelige der, eller er ansvarlige for dem. Du accepterer også, at vi ikke er ansvarlige for skader eller tab forbundet med besøg på Glostrup-Bowling.dk DK-webservice eller nogen af ​​de websteder, der linker til den, eller som er forårsaget af brugen af ​​materiale taget fra den eller af brugen af ​​tjenesterne eller for de påståede skader eller tab forårsaget heraf.

EJENDOMSRET

Du accepterer, at tjenesten består af oplysninger, som ejeren har eneret til, og som er fortrolige, som er beskyttet af gældende lov om immaterielle rettigheder og andre gældende love. Indholdet præsenteret gennem tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter og andre rettigheder og love. Medmindre andet er angivet, har du ingen bemyndigelse til at ændre, leje, låne, sælge, distribuere eller forstyrre tjenesten eller dens indhold helt eller delvist.

Du må ikke bruge andre metoder end det brugerabonnement, som vi tilbyder for at få adgang til eller forsøge at få adgang til tjenesten.

ANSVAR

Du fritager os og vores datterselskaber, partnere, repræsentanter og andre partnere samt vores butiksejere og ansatte for krav eller erstatningskrav, som måtte blive fremsat af tredjeparter på grund af det indhold, du poster på tjenesten, dens brug, din forbindelse til tjenesten, eller at du har overtrådt vilkårene for brug eller andre brugeres rettigheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU GODKENDER OG BEKRÆFTER AT:

  • BRUG AF TJENESTEN ER HELT PÅ DIT EGET ANSVAR. SERVICE LEVERES SOM DEN ER. Vi afviser inden for rammerne af, hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, alle garantier og betingelser, herunder sådanne betingelser og garantier knyttet til kommerciel brug af tjenesten, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til det tilsigtede formål.
  • VI GARANTERER IKKE AT (I) TJENESTERNE OPFYLDER FORVENTNINGERNE, (II) TJENESTER VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE, PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT, SIKKER OG FEJLFRI, (III) RESULTATERNE AF BRUG AF BRUGPRODUKTERNE, SERVICE, SERVICE. INFORMATION ELLER ANDRE MATERIALER, SOM DU KØBER VIA TJENESTEN, OPFYLDER DINE FORVENTNINGER.
  • DOWNLOADING OG OPLADNING AF INDHOLDET ELLER ANDEN TYPE INDKØB VIA BRUGEN AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO. DU ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, SOM FORÅRSAGER DOWNLOADING OG OPLADNING AF DENNE TYPE INDHOLD ELLER ENHVER ANDEN TYPE INDKOB.
  • VI GØR VORES BEDSTE FOR AT GI DIG INFORMATION OG RÅDGIVNING OM VORES TJENESTER, OG HVIS DU BEDER OM DETTE VIA VORES SERVICE, MEN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INFORMATION, SOM DU HAR MODTAGET,

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER INDKOMST, GOODWILLVÆRDI, BRUG, TAB AF OPLYSNINGER ELLER ANDRE UPPFØRTE FORMÅL: VIA ELLER UMULIGHED TIL AT BRUGE DISSE; (II) KØBSOMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER MED HENSYN TIL PRODUKTER, INFORMATION ELLER TJENESTER, SOM ER KØBET ELLER LEVERET GENNEM TJENESTERNE ELLER MODTAGER ELLER MODTAGER; (III) Urimelig ADGANG TIL TJENESTEN ELLER ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED DE OPLYSNINGER, DU SENDE, ELLER I UDVEKSLING AF INFORMATION; (IV) ERKLÆRINGER, PRÆSENTATIONER ELLER HANDLINGER I TJENESTEN ELLER (V) ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE PRODUKTER, SÆLGES GENNEM TJENESTEN ELLER SOLGT TIDLIGERE.

VORES SAMLEDE ANSVAR OG DEN VEDERLAG, DU KAN FÅ, MÅ ALDRIG OVERstige DET BELØB, DU BETALTE FOR DEN TJENESTE ELLER PRODUKT, DU KØBTE.

Du accepterer, at selvom andet gælder i overensstemmelse med gældende love, krav eller handlingen forbundet med brugen af ​​tjenesten, skal de produkter, der præsenteres eller sælges gennem tjenesten eller brugsbetingelserne udtrykkes eller vækkes inden for et (1) år efter årsagen til kravet eller søgsmålet opstår.

FORBUD OG BEGRÆNSNINGER

VISSE JURIDISKE SYSTEMER ACCEPTERER IKKE DE NEGATIVE ELLER BEGRÆNSNINGER AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVAR. I DETTE TILFÆLDE GÆLDER NOGLE AF DE BEGRÆNSNINGER NÆVNT I AFSNIT 14 OG 15 IKKE FOR DIG.

INGEN BETINGELSER FOR BRUG PÅVIRKER FORBRUGERENS JURIDISKE BESKYTTELSE.

AFSLUTNING

Vi kan fjerne din adgangskode, din brugerkonto (eller enhver del heraf) uden begrænsning efter eget skøn eller suspendere din adgang til tjenesten og fjerne alt indhold på tjenesten. Årsagen til dette kan for eksempel være, at du ikke bruger Glostrup-Bowling.dk DK, eller at vi har mistanke om, at du har overtrådt brugsbetingelserne. Du accepterer, at din adgang til Tjenesten kan blive afsluttet uden forudgående varsel, og at vi kan lukke din konto med det samme.

Konti, der ikke er brugt i lang tid, kan lukkes. Hvis dette sker, vil alt indhold blive slettet permanent i overensstemmelse med Glostrup-Bowling.dk DK-praksis. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar for fjernelse af indhold i tjenesten eller for, at indhold ikke kunne gemmes. Derudover er du opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjeparter for beslutninger om din adgang til tjenesten.

BESKEDER

Meddelelse sendes til dig enten via e-mail eller almindelig post. Via tjenesten kan vi også give besked om ændringer i brugsbetingelserne eller som vedrører andre ting. Dette gøres ved at placere beskeden et synligt sted i tjenesten eller ved at sende en særlig besked til dig, der er synlig i tjenesten eller via et link præsenteret i tjenesten.

MÆRKEINFORMATION

Glostrup-Bowling.dk, Glostrup-Bowling.dk logo og Glostrup-Bowling.dk varemærker samt servicelogoet og andre af Glostrup-Bowling.dk Art-logoer, produkt- og servicemærker er Glostrup-Bowling.dk Oy’s varemærker (“Glostrup-Bowling.dk Marks”). Du må ikke vise eller bruge Glostrup-Bowling.dk kunstmærker på nogen måde uden vores særlige tilladelse.

KRAV PÅ IMMATERIELLE EJENDOMSRET

Glostrup-Bowling.dk Art respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at Glostrup-Bowling.dk Art eller nogen af ​​dets tilknyttede websteder har krænket nogen af ​​dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du rapportere problemet til legal@Glostrup-Bowling.dk sammen med al obligatorisk understøttende dokumentation. Dette skal ske i overensstemmelse med vores politik for juridiske klager fra tredjeparter.

GENEREL INFORMATION

Betingelserne for brug (inklusive de retningslinjer og regler, vi henviser til der) udgør en aftale om brugen af ​​tjenesten i sin helhed af dig. Denne aftale erstatter alle aftaler, der måtte være indgået med dig tidligere. Der er også andre vilkår og betingelser, der regulerer brugen af ​​tjenesten, der gælder, når du bruger vores partneres tjenester, indhold fra tredjeparter eller tredjepartssoftware. I forbindelse med vilkårene for brug og kontraktforholdet mellem os og dig, gælder britisk lov. Du accepterer, at kun britiske domstole har jurisdiktion til at behandle sager i forbindelse med vores kontraktforhold. Manglende kontrol af nogle af rettighederne eller forpligtelserne i brugsbetingelserne betyder ikke, at du giver afkald på disse rettigheder eller betingelser.

Hverken du eller vi har mulighed for at overføre eller overføre rettigheder eller forpligtelser i brugsbetingelserne uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. Ellers giver du dit samtykke til, at vi kan overføre eller overføre en del af eller alle vores rettigheder og forpligtelser (uden dit forudgående samtykke) til et af vores datterselskaber. Du accepterer, at Glostrup-Bowling.dk DK-konto er personlig og ikke kan overføres til andre. De forskellige afsnit i brugsbetingelserne er kun forsynet med overskrifter for at gøre det nemmere at finde informationen.

Hvis du er bosat i EU, tilbyder Europa-Kommissionen en online tvistbilæggelsesplatform, som du kan få adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr

AFLYSNING

Du skal informere os om din beslutning om at annullere din ordre i overensstemmelse med vores spørgsmål om annulleringer og ændringer. Vi anbefaler, at du sender din forespørgsel via vores interaktive hjælpecenter, da det er den hurtigste måde at anmode om en annullering på, men for EU-kunder kan du i stedet udfylde, printe og udsende denne formular til tilbagetrækning af model:

Udfyld følgende afsnit under linjen, print det ud og send formularen til:

Jeg meddeler hermed, at jeg opsiger min salgsaftale med følgende varer:

Ordrenummer:

Bestilles hos:

Dit navn:

Din adresse:

Din e-mailadresse til din Glostrup-Bowling.dk DK-konto:

Din underskrift:

Dato:

Du skal også returnere dine produkter til den forhandler, hvor du købte varerne, for at vi kan behandle din refusion. Dette vil være en anden adresse end ovenfor, du kan gøre det via vores interaktive hjælpecenter.

Send IKKE dine produkter direkte til Glostrup-Bowling.dk DK – dette vil forsinke din annullering og refundering.

OVERTRÆDELSER

Giv Glostrup-Bowling.dk DKs kundeservice besked om overtrædelser af Glostrup-Bowling.dk DKs brugsbetingelser.

HANDELSTATUS

Glostrup-Bowling.dk DK fungerer kun som handelsagent på vegne af detailhandlerne og ikke på vegne af kunderne. I vores aftale med forhandlerne har forhandlerne givet Glostrup-Bowling.dk DK tilladelse til at gennemføre salget af produkter til kunder på vegne af forhandlerne. Det betyder, at Glostrup-Bowling.dk DK har bemyndigelse fra detailhandlerne til at binde detailhandlerne til salg af produkter.

Vores kundeservice er åben 7 dage om ugen.

Adresse : Diget 59, 2600 Glostrup, Denmark

Telefonnummer:  +45 43 63 15 43

E- mail:  Info@Glostrup-bowling.dk

0